Wielki Tydzień jest czasem przeżywania podstawowych tajemnic naszego zbawienia. Zachęcamy usilnie do uczestniczenia w liturgii Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Po wieczornej liturgii adoracja w „ciemnicy”, którą zakończymy ok. godz. 21.30. W ciągu dnia nie będzie wystawienia Najśw. Sakramentu.

W Wielki Piątek adoracja od godz. 7.00. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30. Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30 ( z przerwą na sprzątanie kościoła od 12.30 do 14.30). O godz. 21.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali.

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7.00

             święcenie pokarmów od godz. 9.00 do 16.00

             Liturgia Wigilii Paschalnej w  Wielką Sobotę rozpocznie się o godz. 20.00.

             Na liturgię Wigilii Paschalnej przychodzimy ze świecami.

   Dzieci w Wielki Czwartek , Wielki Piątek i Wielką Sobotę (Liturgia Wigilii Paschalnej) będą miały  oddzielną liturgię o godz. 17.00.

 W najbliższym tygodniu spowiadamy:

W poniedziałek, wtorek i środę w czasie Mszy świętych.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek od godz. 7.00 do 12.30 i od 14.30 do 16.00

W Wielką Sobotę tylko od 7.00 do 14.00


Wielki  Czwartek,  17. kwiecień 2014 r.

"Gdyby stworzenie mogło pojąć Stwórcę, który pragnie takiej bliskości i zjednoczenia, że wpada na szalony pomysł i zamyka się cały w kruszynie chleba na wieki... Gdyby tylko mogło pojąć... Wielu świętych Kościoła zanurzało się w tajemnicy Eucharystii i właśnie tam rodziła się ich świętość. dziś zanurzymy się w liturgii, która opowiada o ustanowieniu dwóch sakramentów - Eucharystii i kapłaństwa. połączonych ze sobą tak ściśle, że z samej tylko kontemplacji tego połączenia każdy kapłan ma szansę na życie w świętości."
Dzień Pański