ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO  14. wrzesień 2014 r.

"Dzisiejsze święto, kiedy z taką uwagą i czcią wpatrujemy się w krzyż naszego Zbawiciela, jest świętem Bożej miłości i udzielonego nam życia. Te wielkie dary wypływają właśnie z krzyża. To, co u ludzi było znakiem hańby, zgorszenia i głupoty, przez posłuszeństwo i miłość Chrystusa stało się znakiem chwały. Dlatego krzyże wieńczą nasze katedry i kościoły, stoją na rozdrożach, są zawieszone na ścianach w domach, szkołach, miejscach pracy, nosimy je na szyi. Każdy "ukąszony" przez grzech znajdzie swoje ocalenie jedynie w krzyżu Jezusa."
Dzień Pański